top of page
LINE_ALBUM_โครงการผักปันสุข เดือน กุมภาพันธ์ 2565_220214__58.jpg
มะละกอพันธ์ุแขกดำ.jpg
LINE_ALBUM_มอบผักให้โรงเรียน 31 ม.ค 65_220215_8.jpg

Care & Share

โครงการผักปันสุข (ศุกร์)

โครงการผักปันสุข ทุกๆวันศุกร์สมาชิกโครงการเกษตรอินทรีย์จะนำผักมาเข้าร่วม “โครงการผักปันสุข” เพื่อนำผักมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพนักงานได้มีผักที่ปลอดสารไว้เพื่อรับประทาน

"จงเป็นผู้ให้

มากกว่าผู้รับ"

bottom of page