top of page

ความสำคัญของผัก

“ ผัก ” เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานของร่างกาย 

ผัก หมายถึงพืชที่มนุษย์นำมาบริโภคเป็นอาหาร โดยอาจรับประทานเพียงแค่ส่วนใดส่วนหนึ่ง เช่น ราก ใบ ลำต้น หรือรับประทานทั้งต้น

ทั้งผัก ผลไม้ หรือสมุนไพรนั้น ล้วนเป็นแหล่งสะสมของวิตามิน แร่ธาตุหลากหลายชนิด ที่เป็นสารอาหารจำเป็นต่อร่างกาย ถือเป็นแหล่งใยอาหารที่สำคัญ มีส่วนช่วยในการลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลและไขมัน ช่วยให้ระบบการย่อยทำงานเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยระบบขับถ่าย ป้องกันและรักษาโรค และอาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ ทั้งโรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคหัวใจและหลอดเลือด

ผักประเภทต่าง ๆ ในโครงการเกษตรอินทรี วิถีพอเพียง มีดังนี้
ผักสวนครัว
ไม้ยืนต้น
สมุนไพร
ผลไม้
อ้อย
bottom of page