top of page
shutterstock_415280707.jpg
shutterstock_1636284232.jpg

ฟักแฟง

Winter melon

ชื่อสามัญ:

Winter melon

ชื่อวิทยาศาสตร์:

Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.

วงศ์:

Cucurbitaceae

สกุล:

สปีชีส์:

-

More About : Sweet Basil

เป็นไม้เถาเลื้อยมีอายุสั้น ผลมีลักษณะทรงกลมเรียวยาว มีเปลือกเรียบแข็งสีเขียว มีนวลขาวทั่วผล ตรงกลางมีใส้ภายในผล มีเมล็ดเรียงอยู่ข้างใน เนื้อแน่นฉ่ำน้ำ มีสีเขียวอมขาว

bottom of page