top of page
shutterstock_415280707.jpg
shutterstock_651973717.jpg

จำปี

White chempaka

ชื่อสามัญ:

White chempaka

ชื่อวิทยาศาสตร์:

Michelia alba DC.

วงศ์:

MAGNOLIACEAE

สกุล:

สปีชีส์:

-

More About : White chempaka

ลักษณะทั่วไป ไม้ต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10 – 20 เมตร อาจสูงได้ถึง 30 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดรูปกรวยคว่ำ แตกกิ่งจำนวนมากที่ยอด เปลือกนอกสีน้ำตาลอ่อน เทา หรือมีหลายสีลวดลายสวยงาม แตกเป็นร่องตื้นๆ ถี่ๆ ตามแนวยาว กิ่งมีขนสั้นนุ่ม

ลักษณะใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ ใบรูปรีแกมรูปขอบขนานโคนใบแหลม หรือรูปลิ่ม ขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย ปลายใบเรียวแหลม ยาว 0.7 – 3 เซนติเมตร แผ่นใบด้านล่างมีขนสั้น เส้นแขนงใบเรียงจรดกันเป็นเส้นขอบใน

ลักษณะดอก ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกรูป เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 – 7 เซนติเมตร กลีบรวมสีขาว มี 10 – 14 กลีบ รูปใบหอกกลับ ยาว 1.5 – 5 เซนติเมตร เรียงหลายวงยาวเท่าๆ กัน เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร รวมแกนอับเรณู ก้านวงเกสรเพศเมียยาว 4 – 7 มิลลิเมตร มีกลิ่นหอมมากตอนกลางคืน เช้าวันต่อมากลิ่นจะจางลง ดอกบานวันเดียวแล้วร่วง

ลักษณะผล  ผลกลุ่ม แบบแห้งแก่แล้วแตก รูปกลม หรือรูปไข่ บิดเบี้ยวเล็กน้อย มีช่องระบายอากาศเป็นจุดสีขาวกว้าง 2 – 2.5 เซนติเมตร ยาว 2 – 2.8 เซนติเมตร เยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง เมล็ดสีดำ รูปรี 1 – 4เมล็ดต่อผล

bottom of page