top of page
shutterstock_415280707.jpg
shutterstock_1485982646.jpg

พริกขี้หนู

Bird Chilli

ชื่อสามัญ:

Bird Chilli

ชื่อวิทยาศาสตร์:

Capsicum annuum 'Bird's Eye'

วงศ์:

Solanaceae

สกุล:

สปีชีส์:

-

More About : Bird Chilli

เป็นไม้ทรงพุ่มขนาดเล็ก ผลมีลักษณะทรงกลมยาว ปลายเรียวเล็กๆ มีขนาดเล็ก ผิวเปลือกหนาลื่นเป็นมัน ผลดิบมีสีเขียว ผลสุกมีสีแดง ภายในผลกลวงมีแกนกลาง จะมีเมล็ดเล็กๆมีสีเหลืองอ่อน เกาะแกนกลางอยู่มากมาย

bottom of page