top of page
shutterstock_415280707.jpg
shutterstock_2174127751.jpg

มะพร้าวน้ำหอม

Sweet young coconut

ชื่อสามัญ:

Sweet young coconut

ชื่อวิทยาศาสตร์:

Cocos nucifera L.

วงศ์:

ARECACEAE

สกุล:

สปีชีส์:

-

More About : Sweet young coconut

มะพร้าวน้ำหอม (Ma-Pow-Nam-Hom) เป็นไม้ยืนต้น มีลำต้นเดี่ยวตั้งตรง ทรงต้นเป็นเรือนยอด ลำต้นมีลักษณะกลมๆ แข็งและเหนียว มีสีเทา ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีสีเขียวแก่ ดอกจะเป็นช่อมีสีเหลืองนวล ผลมีลักษณะทรงกลม หรือทรงรี เปลือกมีสีเขียว ข้างในจะมีกะลาแข็ง มีเนื้อนุ่มสีขาว รสชาติหวานมัน ข้างในมีน้ำใสๆ รสชาติหวานหอม มีกลิ่นหอม ใช้รับประทาน

ลำต้น เป็นไม้ยืนต้น มีลำต้นเดี่ยว ตั้งตรง ทรงต้นเป็นเรือนยอด ลำต้นมีลักษณะกลมๆ เปลือกแข็งและเหนียว มีปุ่มนูนขรุขระ มีรอยของกิ่งก้านที่หลุดออกไป เปลือกมีสีเทา

ราก มีระบบรากแก้ว แทงลึกลงในดิน มีลักษณะกลมๆ จะมีรากแขนงรากฝอยเล็กๆ ออกรอบๆ มีสีน้ำตาล

ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก โคนก้านใบใหญ่ จะแผ่กาบหุ้มลำต้นไว้ ใบเรียงเวียน มีลักษณะเล็กๆรูปพัดจีบ โคนใบและปลายใบปลายแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบมัน มีสีเขียวแก่

ดอก มีดอกเป็นช่อ ออกที่ตามซอกใบ มีทั้งสองเพศ ช่วงโคนช่อดอกเป็นเพศเมีย ช่วงปลายช่อดอกเป็นเพศผู้ มีลักษณะทรงกลมเล็กๆ มีสีเหลืองนวล จะมีน้ำหวานอยู่มาก

ผล มีลักษณะทรงกลม หรือทรงรี มีผิวเรียบ ผลอ่อนเปลือกจะมีสีเขียว จะมีเส้นใยนุ่มอยู่ ข้างในจะมีกะลาแข็ง แล้วจะมีเนื้อสีขาวนุ่ม รสชาติหวานมัน ข้างในจะมีน้ำใสๆ รสชาติหวานหอม มีกลิ่นหอม

bottom of page