top of page
shutterstock_415280707.jpg
10. Swamp Morning Glory.jpg

ผักบุ้งจีน

Swamp Morning Glory

ชื่อสามัญ:

Swamp Morning Glory

ชื่อวิทยาศาสตร์:

Ipomcea aquatica Forsk

วงศ์:

Convolvulaceae

สกุล:

สปีชีส์:

-

More About : Swamp Morning Glory

ผักบุ้งจีน เป็นพืชผักใบเขียว เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ผักบุ้ง นำเข้ามาจากต่างประเทศ เป็นไม้ล้มลุก ลำต้นมีลักษณะกลมๆ จะกลวงมีสีเขียวอมขาว ใบมีสีเขียว ดอกมีสีขาว ลำต้นจะมีข้อปล้อง มียางน้อยกว่าผักบุ้งไทย ลำต้นที่อยู่บนบกจะตั้งตรง มีความสูงประมาณ

30-35 ซม.

bottom of page