top of page
shutterstock_415280707.jpg
shutterstock_2131331367.jpg

บวบเหลี่ยม

Smooth loofah

ชื่อสามัญ:

Smooth loofah

ชื่อวิทยาศาสตร์:

Luffa cylindrica

วงศ์:

Cucurbitaceae

สกุล:

สปีชีส์:

-

More About : Smooth loofah

เป็นไม้เถาเลื้อยมีอายุสั้น ผลมีลักษณะทรงกลมเรียวยาว มีเปลือกเรียบแข็งสีเขียว มีนวลขาวทั่วผล ตรงกลางมีใส้ภายในผล มีเมล็ดเรียงอยู่ข้างใน เนื้อแน่นฉ่ำน้ำ มีสีเขียวอมขาว

bottom of page