top of page
shutterstock_415280707.jpg
shutterstock_706695829.jpg

กล้วยหอมเขียว

Pisang Masak Hijau

ชื่อสามัญ:

Pisang Masak Hijau

ชื่อวิทยาศาสตร์:

Musa (AAA group) “Cavendish”

วงศ์:

Musaceae

สกุล:

สปีชีส์:

-

More About : Pisang Masak Hijau

ต้น ลำต้นสูง 3.5 – 4.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 – 22 เซนติเมตรกาบลำต้นด้านนอกมีปื้นดำใหญ่ ด้านในมีสีชมพูอมแดง ใบ ก้านใบมีร่องค่อนข้างกว้าง และครีบมีสีชมพูอมแดง เส้นกลางใบสีเขียว ดอก ปลีรูปไข่ค่อนข้างยาว ปลายแหลม ด้านนอกมีสีแดงอมม่วง ด้านในมีสีแดงซีด ผล เครือหนึ่งมีประมาณ 8 – 10 หวี หวีหนึ่งมี 14 – 18 ผล ผลกว้าง 3 – 4 เซนติเมตร ยาว 21 – 25 เซนติเมตร ปลายผลมนจุกสีเขียวสดเปลือกหนากว่ากล้วยหอมทอง เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมเขียว เนื้อสีขาว กลิ่นหอมฉุนค่อนข้างแรง รสหวาน เนื้อเละ

bottom of page