top of page
shutterstock_415280707.jpg
มะละกอพันธ์ุแขกดำ.jpg

มะละกอ สายพันธ์ุแขกดำ

Papaya, Pawpaw

ชื่อสามัญ:

Papaya, Pawpaw

ชื่อวิทยาศาสตร์:

Carica papaya L. ‘Khaek Dam’

วงศ์:

Caricaceae

สกุล:

สปีชีส์:

-

More About : Papaya, Pawpaw

ลำต้น เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาลออกขาว ลำต้นตรง ไม่มีแก่น แตกกิ่งก้านน้อย 
มียางขาวข้น ใบเดี่ยวออกเรียงสลับรอบต้นหนาแน่นที่ปลายยอด ใบรูปฝ่ามือ ขอบใบเว้าเป็นแฉกลึกถึงแกนก้าน ก้านใบเป็นหลอด ผลรูปกระสวย ผิวเรียบ เปลือกบาง มียางสีขาว ผลสดสีเขียวเข้ม พอสุกเปลี่ยนเป็นสีส้ม

bottom of page