top of page
shutterstock_415280707.jpg
e0b89be0b8a3e0b8b0e0b980e0b8a0e0b897e0b881e0b8a5e0b989e0b8a7e0b8a2.jpeg

กล้วยไข่พระตะบอง

Kluai Khai Pra Tabong

ชื่อสามัญ:

Kluai Khai Pra Tabong

ชื่อวิทยาศาสตร์:

Musa acuminata 'Lady Finger'

วงศ์:

Musaceae

สกุล:

สปีชีส์:

-

More About : Kluai Khai Pra Tabong

กล้วยไข่ เป็นพืชตระกูลกล้วย เป็นผลไม้ล้มลุก มีลำต้นเดี่ยวตั้งตรง ลำต้นมีลักษณะกลมๆ มีสีเขียวปนเหลือง ใบเป็นใบเลี้ยงเดี่ยว ใบแบบขนาน มีลักษณะแบนยาวใหญ่ มีสีเขียวอมเหลือง ดอกจะออกเป็นช่อ บนเครือจะมีปลีออกที่ปลายยอด มีหวีกล้วยอยู่ ในหวีมีผลทรงรีเล็ก เรียงอยู่คล้ายพัด ผลอ่อนเปลือกมีสีเขียว ผลสุกเปลือกมีสีเหลือง มีเปลือกบาง มีรสชาติหวานอร่อย เนื้อแน่นนุ่ม มีกลิ่นหอม ลำต้น มีลำต้นเดี่ยว ตั้งตรง ลำต้นมีลักษณะกลมๆ มีกาบเปลือกหุ้มล้อมรอบ มีผิวลื่นเรียบ มีสีเขียวปนสีเหลือง มีหน่อเหง้างอกโผล่ออกมาจากดิน ราก มีระบบรากแก้ว รากมีลักษณะกลมๆ จะมีรากแขนงฝอยๆ มีสีน้ำตาล ใบ เป็นใบเลี้ยงเดี่ยว ใบแบบขนาน มีลักษณะแบนยาวใหญ่ เรียกว่าใบตอง ยอดอ่อนมีสีเขียวอ่อน มีก้านใบใหญ่ตรงกลาง มีใบแบนยาวใหญ่ล้อมรอบ ปลายใบปลายมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบมัน มีสีเขียวอมเหลือง ดอก มีดอกเป็นช่อ ห้อยลงมาเป็นเครือ จะมีปลีออกที่ปลายยอด มีใบประดับหุ้มอยู่ มีลักษณะโคนกลมปลายรี มีสีแดงม่วง ข้างบนเครือจะมีหวีเรียงซ้อนกันอยู่ และจะมีดอกยาวรีเล็กๆ โคนดอกมีสีขาว ปลายดอกมีสีเหลือง เรียงอยู่ในหวีคล้ายรูปพัด และต่อมาจะกลายเป็นผล

bottom of page