top of page
shutterstock_415280707.jpg
shutterstock_2065643570.jpg

กระชาย

Fingerroot

ชื่อสามัญ:

Fingerroot

ชื่อวิทยาศาสตร์:

Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.

วงศ์:

Zingiberaceae

สกุล:

สปีชีส์:

-

More About : Fingerroot

ต้นกระชาย มีลักษณะกลมๆ มีกาบโคลนใบล้อมรอบ มีสีน้ำตาลแกมเขียว ลำต้นจะนำมาทำผักจิ้มได้
รากกระชาย มีลักษณะกลมๆเล็กๆ สีน้ำตาล เป็นส่วนของราก ซึ่งจะมีรสเผ็ดร้อน และขมเล็กน้อย
ใบกระชาย มีลักษณะกว้างใหญ่ สีเขียว ใบเดี่ยว มีกลิ่นหอม ก้านใบแทงขึ้นจากหัวในดิน ใบจะนำมาทำผักจิ้มได้
ดอกกระชาย จะออกดอกเป็นช่อ ที่ยอดแทรกระหว่างกาบใบ ดอกสีขาว สีขาวอมชมพู หรือสีม่วง
ผลกระชาย จะเป็นผลแข็งๆ รูปกลมๆ มี 3 พู มีเมล็ดอยู่ด้านใน เมื่อผลแก่เต็มที่จะไม่แตก
เหง้ากระชาย มีเหง้าอยู่ใต้ดิน มีเหง้ามีลักษณะเป็นรากอวบ รูปทรงกระบอก หรือรูปค่อนข้างยาวปลายเรียวแหลม จะออกเป็นกระจุก มีผิวสีน้ำตาลอ่อน เนื้อในสีเหลือง มีกลิ่นหอมเฉาะตัว มีรสชาติเผ็ดร้อน ขมเล็กน้อยลำต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เป็นเนื้อไม้แข็ง เปลือกต้นเรียบ ลำต้นและกิ่งมีหนามยาวเล็กน้อย สีน้ำตาล ขนาดความสูงของลำต้น โตเต็มที่จะมีความสูงประมาณ 2–3 เมตร                                  

bottom of page