top of page
shutterstock_415280707.jpg
shutterstock_1210732387.jpg

กวางตุ้ง

Chinese Cabbage-PAI

ชื่อสามัญ:

Brassica rapa L.

ชื่อวิทยาศาสตร์:

Brassica rapa L.

วงศ์:

Cruciferae

สกุล:

สปีชีส์:

-

More About : Chinese Cabbage-PAI

ผักกวางตุ้ง (Pak-Keang-Tung) เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก อยู่ในตระกูลกะหล่ำและผักกาด มีก้านใบยาว ออกเรียงสลับโดยรอบๆ ปกคลุมที่ฐานลำต้น มีก้านใบหนาและยาวอวบน้ำ มีสีเขียวอ่อน หรือสีขาวตามสายพันธุ์ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ มีลักษณะทรงกลมรี ใบกว้างใหญ่ ผิวใบบางเรียบ ใบมีสีเขียว ดอกออกเป็นช่อ ก้านช่อดอกใหญ่ยาว มีแขนงก้านย่อยมาก มีดอกย่อยออกที่ปลายยอด ดอกมีลักษณะเล็กๆ กลีบดอกมีสีเหลืองสด

bottom of page