top of page
shutterstock_415280707.jpg
24. Cherry Tomato.jpg

มะเขือเทศราชินี

Cherry Tomato

ชื่อสามัญ:

Cherry Tomato

ชื่อวิทยาศาสตร์:

Lycopersicon esculentum

วงศ์:

Solanaceae

สกุล:

สปีชีส์:

-

More About : Cherry Tomato

พืชผักผลไม้สมุนไพร เป็นพืชล้มลุก เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก มีลำต้นเดี่ยวตั้งตรง ลำต้นแข็งและเหนียว มีสีเขียว มีขนอ่อนๆปกคลุม มีอายุเพียงปีเดียว เจริญเติบโตได้ง่ายๆ ใบเป็นใบประกอบ สีขาว ดอกเป็นช่อหรือดอกเดี่ยว มีสีเหลือง มีกลีบเลี้ยงสีเขียว ผลมีลักษณะกลมรี หรือทรงรี มีขนาดเล็ก ผิวบางเรียบเป็นมัน ผลดิบมีสีเขียว ผลสุกจะมีสีเหลือง สีส้ม หรือสีแดง ตามสายพันธุ์ เนื้อนุ่มฉ่ำน้ำ มีรสเปรี้ยวอมหวาน

bottom of page